2024

Kluut kuiken - Recurvirostra avosetta - Avocet chick

Kluut - Recurvirostra avosetta - Avocet

Kluut kuiken - Recurvirostra avosetta - Avocet chick

Kluut met kuikens - Recurvirostra avosetta - Avocet with chicks

Rosse grutto, (l) man, 2e kj 1e zomerkleed, (r) adult man in zomerkleed - Limosa lapponica -Bar-tailed Godwin, (l) man, 2e kj 1e  summer dress, (r) adult man in summer dress

Meerkoet met kuiken - Fulica atra - Common Coot  with chick.

Foeragerende Kluut - Recurvirostra avosetta -Foraging Avocet

Oeverloper - Actitis hypoleucos - Common Sandpiper - komt in Nederland met name voor als doortrekker, maar elk jaar komen ook enkele exemplaren tot broeden. - is mainly found in the Netherlands as a migratory bird, but every year a few specimens also breed.

Steenloper - Arenaria interpres - Ruddy Turnstone

Regenwulp - Numenius phaeopus - Whimbrel

Kokmeeuw - Larus ridibundus - Black-headed Gull

Kokmeeuw-Larus ridibundus - Black-headed Gull bedreigd Lepelaars-Platalea leucorodia - Eurasian Spoonbills

Baltsende Scholeksters - Haematopus ostralegus - courtship of Common Oystercathers

Rosse grutto - Limosa lapponica - Bar-tailed Godwit

Geoorde fuut - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe

Geoorde fuut - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe

Geoorde fuut - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe

Bruine kiekendief - Circus aeruginosus - Marsh Harrier

Rietgors - Emberiza schoeniclus - Reed Bunting

Fuut - Podiceps cristatus - Great Crested Grebe

Slobeend - Anas clypeata - mail Northern Shoveler

vrouwtje Roodborsttapuit - Saxicola rubicola - femail Common Stonechat

Nijlgans - Alopochen aegyptiaca - Egyptian Goose

Grauwe gans - Anser anser - Greylag Goose

Rotgans - Branta bernicla - Brent Goose

Grutto - Limosa limosa - Godwit

Paartje grutto's, v (l) m (r)- Limosa limosa - Couple godwits, femail (l), mail (r) 

Stormmeeuw - Larus canus - Common Gull

Parende scholeksters - Haematopus ostralegus - Mating Oystercatchers

Kievit - Vanellus vanellus - Nothern Lapwing

Waterhoen - Gallinula chloropus -Common Moorhen

Overwinteraars uit Siberië, De rotgans -  Branta bernicla -                                   Brent goose

Overwinteraars uit Scandinavië. Goudplevier - Pluvialis apricaria - Winterers from Scandinavia.- Golden plover

2023 

Vrouwtje tapuit - Oenanthe oenanthe -female Nothern Wheater

Graspieper - Anthus pratensis (l), Putter -  Carduelis carduelis (r) - Meadow Pipit (l), Goldfinch (r)

Tapuit (v) - Oenanthe oenanthe - Nothern Wheater (female)

Boompieper - Anthus trivialis - Tree Pipit

Beelsverhaal an de vaartocht op de Noordzee om zeevogels te fotograveren, Oktober 2023

3e -4e kj type Jan van Gent - Northern Gannet - Morus bassanus

Roodkeelduiker - Gavia slellata - Red-throated Diver

Alk - Alca torda - Razorbill

Aalscholver - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant

Zwarte zee-eend - Melanitta nigra - Black scoter

Kleinste jager - Stercorarius longicaudus - Long-tailed Skua

Beeldverhaal van een vaartocht op de Noordzee met als doel,  zeevogels fotograferen. September 2023

Na vertrek vanuit Lauwersoog worden zeerobben gezien op een drooggevallen zandbank in de Waddenzee.

Exif: 850mm,  f/9,  1/1000 sec,  ISO 320.

Eenmaal op de Noordzee is de Zeekoet de eerste soort die wordt waargenomen op open zee boven Ameland.

Exif: 850mm,  f/9,  1/1000 sec,  ISO 500.

Een klein deel van de 35 fotografen aan boord die ongeacht wat er voor de lens komt de geheugenkaartjes volschieten.

Exif: 210mm,  f/9,  1/1250 sec,  ISO 320.

Een volwassen Jan van Gent ziet een prooi en alvorens toe te slaan wordt de duik aangekondigd met een schreeuw. 

Exif: 850mm,  f/9,  1/1000 sec,  ISO 320.

Vanaf het begin dat er visafval overboord wordt gegooid zijn er meeuwensoorten constant achter het schip aanwezig. Zij zorgen ervoor dat andere soorten worden aangetrokken.

             Exif: 480mmm,  f/9,  1/1000 sec.,  ISO 320

Volwassen Alken in winterkleed dobberend op de Noordzee maken zich uit de voeten voor het naderende schip. Kwam het schip te dichtbij dan doken ze onder water. Helaas................onbedoelde verstoring!

Exif: 850mm,  F/9,  1/1250 sec,  ISO 320.

Alle leeftijdsfases van de Jan van Gent kwamen voorbij. Juveniel, 1ste kalenderjaar, 2de, 3de tot 4de kalenderjaar. Dit exemplaar is een juveniele Jan van Gent, Mogelijk uit het ei gekropen op Helgoland? ..........Zou zomaar kunnen!

Exif: 850mm,  f/9,  1/1600 sec.,  ISO 320

Vele groepen Zeekoeten kwamen voorbij. Het weer was uitzonderlijk goed, Weinig wind, kalme zee en vooral veel zon. De Zeekoet in winterkleed. Vaak ver weg, maar deze kwam wat dichterbij. Exif:  600mm,  f/13,  1/1000 sec,  ISO 320

Normaal gesproken niet waar te nemen tijdens de broedtijd in Nederland. In de trektijd waar te nemen op de Noordsee. Bij uitzondering op de kust of stranden van Nederland.

Exif: 600mm,  f/9,  1/1000 sec,  ISO 320

Jan van Gent in een kleed van een derde kalenderjaars exemplaar. wat is het een mooie, majestueuze soort én fotogeniek. Broedend aan de rotsachtige kusten van Noorwegen, IJsland, Groot Britannië én Helgoland. Tijdens de trek in septemeber en oktober trekt deze soort naar het zuiden, Overwinteren op de Ierse-, Atlantische-en Middellandse zee. Bij uitstek op de juiste plek om trekkende Jan van Genten op de Noordzee waar te nemen en te fotograferen.

Exif: 480mm,  f/9,  1/1000 sec,  Iso 320 

Polderpracht

Vogels van de polder

Visdief - Common Tern

Rosse Grutto - Bar-tailed Godwit

Oeverzwaluw - Sand Martin

Geoorde Fuut -juveniel Black-necked Grebe

Dodaars  - Little Grebe

Scholeksters - Eurasian Oystercathers

Baltsende futen  - Great Crested Grebe

Kluut - Pied Avocet

Kwetsbaar.........................slachtoffer vogelgriep                         Vulnerable.........................a victim of bird flu

Slachtoffer vogelgriep                  bird flu victim

Jan van Gent - Nothern Gannet

Dodaars  - Little Grebe

Kuiken van een Scholekster - Chick of an Oystercatcher

Kluut    Pied Avocet

Visdief - Common Tern

Meerkoet    Coot 

Grutto vrouw in pastelgroen

Silhouet van de Tureluur

Lepelaar op een hoogwatervluchtplaats

Een Blauwe Reiger landt in een plas -vogelkijkhut Diependal

Zilverreiger (Diependal)

Wanneer duizenden Kanoeten tegelijk opvliegen..........

Zilverreiger (Diependal)

 

Kokmeeuw kuiken

Meerkoet gemaakt in Low Key

Tureluur in tegenlicht

Juveniel Meerkoet

 juveniel Meerkoet

Seascape and seabirds

Kokmeeuw pullen

Kokmeeuw

Badende Rotganzen

Badende Rotgans

Tureluur

Kluut

Tureluur

Rustende Buizerd en houdt tevens de omgeving in de gaten om een prooi te spotten

Kokmeeuw in zwart-wit

Na een bad worden de vleugels droog geslagen waardoor de Bontbekplevier even los komt van het oppervlak

Kieviten op het Wad in het late zonlicht

Een Grote Stern

Bonte Strandlopers tussen het zeekraal

Een stevige wind aan het Noordzeestrand met afgaand tij en veel meeuwen op het strand. Sea, Beach and Seabirds

Opvliegende Brandganzen en lepelaars

'Fly away'. Flying Brent Goose

Groepje Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Een groep Groenpootruiters in de trektijd

Mannetje juveniel Wilde eend

Kievit

Grote Mantelmeeuw rust en verzorgt het verenkleed.

Kanoet, rustend tussen het zeekraal dat nu begint te verkleuren naar rood. Het wordt herfst.

Grote Manteleeuw in gezelschap van Zilvermeeuwen.

Het Wad vol met waadvogels. Wanneer het water verder gezakt is beginnen de vogels met foerageren

Graspieper in het zonnetje bij het zeekraal.

Visdief

De kanoeten en hun weerspiegeling.

Goudplevier en Bontbekplevier vinden gezelschap bij het zeekraal.

Hoogwatervluchtplaats. Of je gaat de veren poetsen of je rust. Deze Kanoeten rusten.

Een adult geringde Bontbekplevier.

Bontbekplevieren

Rosse Grutto's In de hoogwatervluchtplaats. Zelfs daar zoeken ze het water op tijdens de rustperiode.

Goudplevieren en Kanoeten in rust tijdens het hoogwater tij op een hoogwatervluchtplaats op het Wad.

Een Watersnip aan het foerageren in de kwelder.

Goudplevier op het drooggevallen Wad.

Visdief en Kokmeeuw

Op de hoogwatervluchtplaatsen is het altijd een drukte van belang. Het mooiste schouwspel is wanneer honderden steltlopers de lucht ingaan en even later weer neerstrijken en hergroeperen. Rosse Grutto, Kanoeten, tureluurs en één Grote Mantelmeeuw.

Een vlucht Rosse Grutto en Kanoetstrandlopers

Omgeven door Kokmeeuwen zitten Kanoetstrandlopers op een hoogwater vluchtplaats.

Een mengelmoes van vogels op een hoogwatervluchtplaats, met Kokmeeuwen, Scholeksters, Rosse Grutto en Kanoetstrandlopers.

Juveniele Steenlopers op een hoogwatervluchtplaats, de balkstenen onder aan de waddendijk.

Steenloper met tegenlicht

Steenloper met frontaallicht

Rustende Lepelaars

Lepelaars onderweg naar het Wad

Foeragerende Lepelaars

Kemphanen

Grasmus

Grasmus

Tureluur

Tureluur

Tureluur

Steltkluut

Bontbekplevier

Koppeltje Bruine Kiekendief

Fuut

Zeearend

Rietzanger

Rietgors

Baardman (vrouw)

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Vlucht voor een Slechtvalk. Tureluur en Steenloper

Steltkluut en Tureluur

Temmincks strandloper

Fitis

Buidelmees

Rietzanger

Baardman (man)

Ik werd verrast door de aanwezigheid van deze Grote Zilverreiger.

Na gewoonlijk altijd de Blauwe reiger te zien is de Grote Zilverreiger  een mooie verschijning voor de afwisseling.

Goudplevier op trek naar het noorden.

Tussenstop van hongerige Spreeuwen

Brandgans bereid zich voor op de tocht naar het noorden van Rusland

De nationale trots van de weidevogels, de Grutto

Detail van een veld vol Goudplevieren.

Noordelijke spreeuwen sterken aan in Terschellingerpolder.

Foeragerende Tureluur.

Als je de Grote Zilverreiger weinig ziet is het altijd weer imponerend wanneer je deze grote vogel tegenkomt.  

Ruziënde Tureluurs. Het rechter mannetje kwam te dicht bij het vrouwtje van linker linker mannetje .

Kokmeeuw vlak voor de landing.

Een Grote Zilverreiger. Prachtige vogel!

De Witte Kwikstaart langs de slootkant op zoek naar voedsel.

Lepelaar na de rust, gaat zijn heil verderop zoeken.

Hervonden grote liefde. De Grutto's verklaren elkaar de liefde.

Grutto-paar klaar voor een nieuw broedseizoen.

Kuifeend in 'Low-Key'

Wasbeurt voor de Rotgans.

De Kuifeend neemt weer een duik op zoek naar voedsel

Rotgans na een wasbeurt. Uitstrekken en vleugels uitschudden. Zon en tegenlicht in High-Key.   'Burning Wings'

Vlucht Grauwe ganzen met lange sluitertijd en panning

Grauwe ganzen  1/15 sec en panning

Foeragerende Wulp

Foeragerende Wulp

Grauwe ganzen door creatieve fotografie. Titel: 'Supersonic' 

Tureluur in winterse omstandigheden

Steenloper

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper (l) en Steenloper (r)

Vrieskou, sneeuw en ijs wordt door de Steenloper getrotseerd. 

Drieteenstrandloper. Voedsel zoeken onder een dak van ijs.

Hoog tij, regen en harde wind. Wat doe je dan als Wulp? Rusten met je borst tegen de wind en je snavel tussen je veren.

Roodkeelduiker

Roodkeelduiker

Drieteenstrandloper   -three of a kind

Wulp

Kanoeten in de de vlucht.

Kanoeten en Rosse Grutto tegelijk de lucht in. Prachtig gezicht

Groenpootruiter

Eidereend

Goudplevieren

Groenpootruiter.

Groenpootruiter

Wintergasten; Goudplevieren

Aalscholver

Een Kanoet(vrouw) en steenloper

Rosse Grutto

Steenloper

Tapuit

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Detail van een vlucht Kanoeten

Rustplaats van Lepelaars

Wulpen

Wulp

Detail van een Torenvalk

Torenvalk

Biddende Torenvalk

Torenvalk

Spreeuw

Kauw

 

Steenloper