Dodaars in broedkleed

Scholeksters op hoogwatervluchtplaats

Baltsende futen

Kluut

Kwetsbaar.........................slachtoffer vogelgriep

Slachtoffer vogelgriep

Jan van Gent

Dodaars

Kuiken van een Scholekster

Kluut

Visdief

Meerkoet met Low Key

Grutto vrouw in pastelgroen

Silhouet van de Tureluur

Lepelaar op een hoogwatervluchtplaats

Een Blauwe Reiger landt in een plas -vogelkijkhut Diependal

Zilverreiger (Diependal)

Wanneer duizenden Kanoeten tegelijk opvliegen..........

Zilverreiger (Diependal)

 

Kokmeeuw kuiken

Meerkoet gemaakt in Low Key

Tureluur in tegenlicht

Juveniel Meerkoet

 juveniel Meerkoet

Seascape and seabirds

Kokmeeuw pullen

Kokmeeuw

Badende Rotganzen

Badende Rotgans

Tureluur

Kluut

Tureluur

Rustende Buizerd en houdt tevens de omgeving in de gaten om een prooi te spotten

Kokmeeuw in zwart-wit

Na een bad worden de vleugels droog geslagen waardoor de Bontbekplevier even los komt van het oppervlak

Kieviten op het Wad in het late zonlicht

Een Grote Stern

Bonte Strandlopers tussen het zeekraal

Een stevige wind aan het Noordzeestrand met afgaand tij en veel meeuwen op het strand. Sea, Beach and Seabirds

Opvliegende Brandganzen en lepelaars

'Fly away'. Flying Brent Goose

Groepje Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Een groep Groenpootruiters in de trektijd

Mannetje juveniel Wilde eend

Kievit

Grote Mantelmeeuw rust en verzorgt het verenkleed.

Kanoet, rustend tussen het zeekraal dat nu begint te verkleuren naar rood. Het wordt herfst.

Grote Manteleeuw in gezelschap van Zilvermeeuwen.

Het Wad vol met waadvogels. Wanneer het water verder gezakt is beginnen de vogels met foerageren

Graspieper in het zonnetje bij het zeekraal.

Visdief

De kanoeten en hun weerspiegeling.

Goudplevier en Bontbekplevier vinden gezelschap bij het zeekraal.

Hoogwatervluchtplaats. Of je gaat de veren poetsen of je rust. Deze Kanoeten rusten.

Een adult geringde Bontbekplevier.

Bontbekplevieren

Rosse Grutto's In de hoogwatervluchtplaats. Zelfs daar zoeken ze het water op tijdens de rustperiode.

Goudplevieren en Kanoeten in rust tijdens het hoogwater tij op een hoogwatervluchtplaats op het Wad.

Een Watersnip aan het foerageren in de kwelder.

Goudplevier op het drooggevallen Wad.

Visdief en Kokmeeuw

Op de hoogwatervluchtplaatsen is het altijd een drukte van belang. Het mooiste schouwspel is wanneer honderden steltlopers de lucht ingaan en even later weer neerstrijken en hergroeperen. Rosse Grutto, Kanoeten, tureluurs en één Grote Mantelmeeuw.

Een vlucht Rosse Grutto en Kanoetstrandlopers

Omgeven door Kokmeeuwen zitten Kanoetstrandlopers op een hoogwater vluchtplaats.

Een mengelmoes van vogels op een hoogwatervluchtplaats, met Kokmeeuwen, Scholeksters, Rosse Grutto en Kanoetstrandlopers.

Juveniele Steenlopers op een hoogwatervluchtplaats, de balkstenen onder aan de waddendijk.

Steenloper met tegenlicht

Steenloper met frontaallicht

Rustende Lepelaars

Lepelaars onderweg naar het Wad

Foeragerende Lepelaars

Kemphanen

Grasmus

Grasmus

Tureluur

Tureluur

Tureluur

Steltkluut

Bontbekplevier

Koppeltje Bruine Kiekendief

Fuut

Zeearend

Rietzanger

Rietgors

Baardman (vrouw)

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Vlucht voor een Slechtvalk. Tureluur en Steenloper

Steltkluut en Tureluur

Temmincks strandloper

Fitis

Buidelmees

Rietzanger

Baardman (man)

Ik werd verrast door de aanwezigheid van deze Grote Zilverreiger.

Na gewoonlijk altijd de Blauwe reiger te zien is de Grote Zilverreiger  een mooie verschijning voor de afwisseling.

Goudplevier op trek naar het noorden.

Tussenstop van hongerige Spreeuwen

Brandgans bereid zich voor op de tocht naar het noorden van Rusland

De nationale trots van de weidevogels, de Grutto

Detail van een veld vol Goudplevieren.

Noordelijke spreeuwen sterken aan in Terschellingerpolder.

Foeragerende Tureluur.

Als je de Grote Zilverreiger weinig ziet is het altijd weer imponerend wanneer je deze grote vogel tegenkomt.  

Ruziënde Tureluurs. Het rechter mannetje kwam te dicht bij het vrouwtje van linker linker mannetje .

Kokmeeuw vlak voor de landing.

Een Grote Zilverreiger. Prachtige vogel!

De Witte Kwikstaart langs de slootkant op zoek naar voedsel.

Lepelaar na de rust, gaat zijn heil verderop zoeken.

Hervonden grote liefde. De Grutto's verklaren elkaar de liefde.

Grutto-paar klaar voor een nieuw broedseizoen.

Kuifeend in 'Low-Key'

Wasbeurt voor de Rotgans.

De Kuifeend neemt weer een duik op zoek naar voedsel

Rotgans na een wasbeurt. Uitstrekken en vleugels uitschudden. Zon en tegenlicht in High-Key.   'Burning Wings'

Vlucht Grauwe ganzen met lange sluitertijd en panning

Grauwe ganzen  1/15 sec en panning

Foeragerende Wulp

Foeragerende Wulp

Grauwe ganzen door creatieve fotografie. Titel: 'Supersonic' 

Tureluur in winterse omstandigheden

Steenloper

Drieteenloper

Drieteenloper

Drieteenloper (l) en Steenloper (r)

Vrieskou, sneeuw en ijs wordt door de Steenloper getrotseerd. 

Drieteenloper. Voedsel zoeken onder een dak van ijs.

Hoog tij, regen en harde wind. Wat doe je dan als Wulp? Rusten met je borst tegen de wind en je snavel tussen je veren.

Roodkeelduiker

Roodkeelduiker

Drieteenstrandloper   -three of a kind

Wulp

Kanoeten in de de vlucht.

Kanoeten en Rosse Grutto tegelijk de lucht in. Prachtig gezicht

Groenpootruiter

Eidereend

Goudplevieren

Groenpootruiter.

Groenpootruiter

Wintergasten; Goudplevieren

Aalscholver

Een Kanoet(vrouw) en steenloper

Rosse Grutto

Steenloper

Tapuit

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Detail van een vlucht Kanoeten

Rustplaats van Lepelaars

Wulpen

Wulp

Detail van een Torenvalk

Torenvalk

Biddende Torenvalk

Torenvalk

Spreeuw

Kauw

 

Steenloper